10 признака имате невероятна съпричастност

Това е повече от чувствителност.

Всеки продукт е избран независимо от нашите редактори. Ако купите нещо чрез нашите връзки, може да спечелим партньорска комисионна.

Вие поставяте първо нуждите на другите

An empathetic person places the needs of people—even animals—over his or her own. Empathic people are often people pleasers who put other people first