10 от най-лошите неща, които бихте могли да кажете на оцелелия от рак (така че не)

Казването на грешно нещо на човек с рак би могло да влоши още по-лоша ситуация. Когато сте в загуба на думи, просто покажете любовта и подкрепата си и избягвайте тези фрази.

Не отивай в МВР


какво изважда жилото при изгаряне

No matter how awkward you think you’ll be around someone battling cancer, now is not the time to start avoiding that loved one. The worst thing you can do is say nothing