6 начина на допълнителен час сън може да спаси живота ви

Сънят може да е единственото най-ефективно нещо, което можете да направите за мозъка и тялото си!

Америка е лишен от сън нация

Специалистите по сън препоръчват на възрастните да получават поне 7 до 9 часа сън всяка вечер. И въпреки това, един от всеки трима американци не спи достатъчно. Според Американската асоциация за сънна апнея повече от 50 милиона американци вече страдат от повече от 80 различни нарушения на съня, докато други 20 до 30 милиона страдат от периодични проблеми със съня всяка година или отговарят на критериите за нарушение на съня и остават недиагностицирани.

We make the case to get that extra hour of sleep to feel more rested