7 Грешки при първа помощ, които са по-опасни, отколкото си мислите

Незабавно и правилно лечение на нараняване може да има огромен ефект върху възстановяването. Все пак много пациенти попадат за често срещани погрешни схващания и обработват общите рани по неправилен начин. Дебютираме тези митове веднъж завинаги.

Грешката: Не лекувате изгаряне достатъчно дълго

Forget butter or ice—the best way to soothe burned skin is to run it under cool water. But a few seconds or minutes isn’t enough; you need to do it for at least ten to 20 minutes, says Jeffrey Pellegrino, PhD, of the American Red Cross. The heat from a burn travels deep into your skin, where it can continue to destroy tissue even if you’ve cooled the surface