9 знака, които може да имате паразит

Може да мислите, че те са проблем само в други страни, но паразитите засягат милиони хора в Съединените щати всяка година.

Какво е паразит?


дебелото черво очисти храни за ядене

Before you go self-diagnosing your parasite symptoms, it’s important to understand what a parasite is. A parasite is an organism that lives on or in a host organism and gets its food from or at the expense of its host