Психологическата причина защо хората плачат след секс

Това не е рядкост.

Според проучване от 2015 г., публикувано в списанието Сексуална медицина , плачът след секс (известен като пост-коитална дисфория или PCD) е малко по-често, отколкото може да се мисли, поне при жени на колежа. Изследването установи, че 46 процента от анкетираните са плакали поне веднъж след секс, докато един от 20 анкетирани е почувствал блус след секс няколко пъти през последния месец.


загубите 2 размера рокли за 2 седмици

Ian Kerner , PhD, a sexuality counselor in New York, NY, estimates that part of the reason for PCD could be chemically based. Especially for women, sex and orgasm can release the hormone oxytocin, which facilitates attachment and connection