Това е, което наистина иска да има генерализирано тревожно разстройство

Да, има такова нещо, че да се притеснявате твърде много - и това може да е знак, че имате това много често разстройство.

He diagnosed her with test anxiety